Home 2019

Laatste artikelen

Dossier Vitaliteit | Vitale verpleegkundigen

Interviews met vier vitale verpleegkundigen

Onderzoek | Emotionele impact in de nasleep van een kritieke ziekte

De intensive care (IC) is een wereld waarin wordt geleefd en gewerkt op de toppen van uitersten. Patiënten kunnen de mystiek van een delier doormaken, terwijl naasten leven tussen hoop en vrees, angstig naar de uitslagen op de monitoren staren en schrikken van elk alarm. De langetermijngevolgen zijn de laatste jaren beter in beeld gekomen en samengebracht in het Post Intensive Care Syndroom.

Column | Cecile aan de Stegge

Leerling-verpleegkundige en verzetsheldin

Dossier Vitaliteit | Wat hangt samen met vitaliteit?

Het ontbreekt nog aan noodzakelijke kennis over factoren die samenhangen met vitaliteit bij ervaren verpleegkundigen en verzorgenden. Dergelijke knowhow zou de kans vergroten dat oudere zorgprofessionals goed toegerust en met plezier aan het werk blijven.

Geen vernieuwend zorgen zonder vernieuwend werken

Vilans is door een aantal zorgorganisaties gevraagd initiatief te nemen om de kwaliteit van het werk - het werkplezier/werkgeluk - onder de loep te nemen.

Onderzoek | Invloed educatie op praktijk vrijheidsbeperking

In dit onderzoek wordt de effectiviteit van een educatieve interventie onderzocht op de verbetering van de kennis, attitude en vaardigheden van psychiatrisch verpleegkundigen.

Interview | Johan Lambregts, eigenaar bureau Lambregts

Vijftien jaar bekleedde hij verpleegkundige functies. Totdat in 1987 zijn adviesbureau in de gezondheidszorg gestalte kreeg. Een gesprek met Johan Lambregts over onder meer de noodzaak te bepalen wat verpleegkundigen wel en niet kunnen bieden.

Proefschriften | twee actuele proefschriften uitgelicht

Bespreking van de proefschriften van Kim Verhaegh en Brigitte de Brouwer

Column | Gert Olthuis

integer

De meetlat | De methodologie van SIM

In deze serie 'voor de kritische lezer' beschrijven wij op een korte en overzichtelijke manier de highlights van verschillende onderzoeksdesigns. In deze editie van TvZ beschrijven we de Structured Interview Matrix.