Home 2019

Laatste artikelen

Onderzoek | Evalueren van zorg is niet zo eenvoudig

Binnen een thuiszorgorganisatie verschillen mbo-verpleegkundigen en verzorgenden onderling in werkwijze bij de verslaglegging van evaluatie van zorg. Door een kennistekort voelen de verpleegkundigen en verzorgenden zich niet competent om deze verslaglegging eenduidig uit te voeren. Uit een praktijkgericht onderzoek blijkt dat zij vooral moeite hebben met het invullen van de scores binnen het Omaha System.

Column | Hans van Dartel

Thijs H. of de waarde van het beroepsgeheim

Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht

Bespreking van de proefschriften van Marieke Zwakman en Magriet Pol.

1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

Zorg vernieuwen kan.

Column | Gert Olthuis

Goed voorbeeld.....

De meetlat | Realist Evaluation

In de meetlat ligt de focus ditmaal op Realist Evaluation, een vorm van formatief evaluatieonderzoek naar complexe interventies.

Column | Diana Polhuis

We ondersteunen de ondersteunende diensten.

Dossier Ouderenzorg | Ontwikkelingen ouderenzorg gaan samen met andere visie

De ouderenzorg verandert voortdurend. Het aantal 65-plussers neemt de komende 25 jaar toe van 3,1 naar 4,8 miljoen, een stijging van bijna 55 procent. Het aantal 90-plussers verdrievoudigt.

Interview | Sandra Zwakhalen, hoogleraar Verplegingswetenschap

Sandra Zwakhalen is sinds februari 2018 werkzaam als hoogleraar verplegingswetenschap. Zij richt zich in het bijzonder op geriatrische zorg thuis.

Kwaliteitsverbeteringen, zo eenvoudig nog niet

Overal waar je komt in de zorg is er ruimte voor verbetering.