Home 2021

Laatste artikelen

Wijkverpleegkundigen V&VN gaan samen met het NWG

De wijkverpleegkundigen binnen V&VN slaan de handen ineen met het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap (NWG). Vanaf 1 januari 2021 is sprake van één partij.

Onderzoek | De verpleegkundig onderzoeker aan bed

Verpleegkundig onderzoekers kunnen een brug slaan tussen verpleegkundige zorg en wetenschap. Toch bieden weinig ziekenhuizen deze functie. Isala wist de baan te implementeren. Ter inspiratie beschrijven we de lessons learned.

Kritisch bekeken | Nuchterbeleid rondom operaties

Verpleegkundigen onderzochten of er na tien jaar een verbetering is opgetreden in naleving van de richtlijnen over het nuchterbeleid voor operatie en wanneer de orale intake na de operatie herstart wordt.

Tips voor samen beslissen

Slaag jij erin de patiënt samen met jou te laten beslissen? Zo vergroot je de kans dat die tevreden is over de genoten zorg en zich aan de afspraken houdt.

Student | Positieve Gezondheid in de wijkverpleging

Yvanka Klein Holte heeft als eerste onderzocht wat het effect is als wijkverpleegkundigen en hun cliënten Positieve Gezondheid in praktijk brengen.

Column Ethiek | Bart Cusveller

Morele uitdagingen

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van de proefschrift van Lotte Verweij.

Dossier Implementeren | Leefstijlgericht werken in de ggz

Veel mensen met een ernstige psychiatrische aandoening hebben een ongezonde leefstijl. Ontwikkelt de ggz in een reactie hierop leefstijlgericht werken tot nieuwe norm?

Column | Hugo Schalkwijk

#History Matters!