Adverteren

Wilt u via het platform TvZ ook verpleegkundigen bereiken? Ga naar de website van BSL voor meer informatie of neem contact op met Cross Advertising: 010 7421023 of gezondheidszorg@crossadvertising.nl.