Home Magazine Pagina 2

Magazine

Dossier Vitaliteit | Vitale verpleegkundigen

Interviews met vier vitale verpleegkundigen

Column | Cecile aan de Stegge

Leerling-verpleegkundige en verzetsheldin

Geen vernieuwend zorgen zonder vernieuwend werken

Vilans is door een aantal zorgorganisaties gevraagd initiatief te nemen om de kwaliteit van het werk - het werkplezier/werkgeluk - onder de loep te nemen.

Registratielast: waar komt het vandaan?

De registratielast die verpleegkundigen, verzorgenden, praktijkondersteuners en begeleiders ervaren, krijgt veel aandacht in media, beleid en onderzoek. Tot nu toe is de aandacht vooral gericht op registratiewerkzaamheden die zorgprofessionals doen voor organisaties, zoals minutenregistraties of declaraties. Maar uit ons onderzoek blijkt dat zij ook registratielast ervaren door de verslaglegging over de zorg aan individuele cliënten.

Onderzoek | Emotionele impact in de nasleep van een kritieke ziekte

De intensive care (IC) is een wereld waarin wordt geleefd en gewerkt op de toppen van uitersten. Patiënten kunnen de mystiek van een delier doormaken, terwijl naasten leven tussen hoop en vrees, angstig naar de uitslagen op de monitoren staren en schrikken van elk alarm. De langetermijngevolgen zijn de laatste jaren beter in beeld gekomen en samengebracht in het Post Intensive Care Syndroom.

Onderzoek | Invloed educatie op praktijk vrijheidsbeperking

In dit onderzoek wordt de effectiviteit van een educatieve interventie onderzocht op de verbetering van de kennis, attitude en vaardigheden van psychiatrisch verpleegkundigen.

Interview | Johan Lambregts, eigenaar bureau Lambregts

Vijftien jaar bekleedde hij verpleegkundige functies. Totdat in 1987 zijn adviesbureau in de gezondheidszorg gestalte kreeg. Een gesprek met Johan Lambregts over onder meer de noodzaak te bepalen wat verpleegkundigen wel en niet kunnen bieden.

De meetlat | De methodologie van SIM

In deze serie 'voor de kritische lezer' beschrijven wij op een korte en overzichtelijke manier de highlights van verschillende onderzoeksdesigns. In deze editie van TvZ beschrijven we de Structured Interview Matrix.

Column | Gert Olthuis

integer

Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

Onder meer: breng angst bij borstkanker ter sprake, knelpunten preventie osteoporose, herziening richtlijn stomazorg.