Home 2019

Laatste artikelen

Geen vernieuwend zorgen zonder vernieuwend werken

Vilans is door een aantal zorgorganisaties gevraagd initiatief te nemen om de kwaliteit van het werk - het werkplezier/werkgeluk - onder de loep te nemen.

Column | Cecile aan de Stegge

Leerling-verpleegkundige en verzetsheldin

Dossier Vitaliteit | Stimulerende dialoog 50+’ers

Een dialoog tussen verpleegkundigen, hr-medewerkers en directie is de eerste stap om de vitaliteit van oudere verpleegkundigen te versterken.

Dossier Vitaliteit | gedeelde verantwoordelijkheid

Wat is nodig om de vitaliteit van verpleegkundigen en verzorgenden te versterken? De eerste stap: met hen in dialoog gaan over wat zij zelf belangrijk, noodzakelijk en haalbaar vinden.

Column | Corien Harder

Stá voor je beroep

Dossier Vitaliteit | Verpleegkundige én mantelzorger

Een kwart van de zorgmedewerkers verricht mantelzorgtaken. Werkgevers hechten waarde aan hun duurzame inzetbaarheid, maar in de praktijk zijn de mogelijkheden van organisaties niet altijd afgestemd op de behoeftes van deze arbeidskrachten.

Dossier Vitaliteit | Vitale verpleegkundigen

Interviews met vier vitale verpleegkundigen

Dossier Vitaliteit | Wat hangt samen met vitaliteit?

Het ontbreekt nog aan noodzakelijke kennis over factoren die samenhangen met vitaliteit bij ervaren verpleegkundigen en verzorgenden. Dergelijke knowhow zou de kans vergroten dat oudere zorgprofessionals goed toegerust en met plezier aan het werk blijven.

Dossier Vitaliteit | Uitval studenten en STARTENDE verpleegkundigen

Het SPRiNG-onderzoek wil een antwoord geven op urgente vragen. Waarom verlaten veel studenten de verpleegkunde-opleiding in de late fase en waarom keren jonge verpleegkundigen het beroep vaak de rug toe? En is er iets tegen te doen?