Home 2020

Laatste artikelen

Dossier Burgerwetenschap | Partnerschap tussen verpleegkundigen en burgers

Verpleegkundigen kunnen helpen oplossingen te vinden die bijdragen aan gedragsverandering van burgers op de korte en langere termijn. Sleutelwoorden hierbij: dialoog en partnerschap mét die burgers.

Dossier Burgerwetenschap | De dimensies voor gezondheid verkennen

Wat is de betekenis van burgerwetenschap voor gezondheid? De auteurs, betrokken bij het project TopFit Noaberlabs, schetsen een beeld aan de hand van vier dimensies: participatie, kennis, impact en 'waardengedreven'.

Interview | Marianne Lensink ‘Stuurmanschap stimuleren’

Marianne Lensink wil dat meer hbo-verpleegkundigen en wetenschappelijk opgeleide verpleegkundigen werkzaam zijn in de directe patiëntenzorg. Ze streeft ook naar een toename van het aantal verpleegkundig toezichthouders.

Dossier Burgerwetenschap | Co-creatie met migranten en laaggeletterden

Mensen in sociaal kwetsbare omstandigheden hebben vaak geen stem in wetenschappelijke studies. Hoe kunnen onderzoekers dit veranderen? Door de samenwerking met deze 'moeilijk bereikbare' groep te zoeken en te komen tot co-creatie.

Dossier Burgerwetenschap | De ervaringen van oudere co-onderzoekers

Vijf oudere burgers hebben meegedaan aan twee onderzoeksprojecten: 'Niemand tot last zijn' en 'Verhuizen op latere leeftijd en kwaliteit van leven'. Hun ervaringen kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van burgerwetenschap.

Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

Met onder meer: Zorgbonus, Zeggenschap voor verpleegkundigen, Zorgstandaard Dementie, Stijging én daling probleemgedrag door corona, Salaris verpleegkundigen en nog veel mee. 

1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

Betrokken Burgers

Column | Ivon Hogendoorn

Oude Liefde inspireert

Column | Bart Cusveller

Intenser en intensiever

TvZ-publicatieprijs 2020

De tweejaarlijkse TvZ-publicatieprijs wordt uitgereikt op 30 oktober, ditmaal tijdens het virtuele congres SAMEN hbo verpleegkunde. De publicatieprijs gaat naar de verpleegkundige, verpleegkundig specialist of verplegingswetenschapper die in de afgelopen twee jaar het beste artikel publiceerde in ons blad.