Home 2020

Laatste artikelen

Dossier Taakherschikking | We kunnen niet meer zonder de PA en VS

Verpleegkundig specialisten en physician assistants voeren sinds twintig jaar een deel van de taken uit die tot dan toe waren voorbehouden aan medici in ons land. Dit artikel gaat over het wettelijke kader, ervaringen en de effecten van inzet van deze zorgmasters.

Onderzoek | Minder intraventriculaire bloedingen na vroeggeboorte

Een vroeggeboorte kan leiden tot complicaties zoals een intraventiculaire bloeding. Verpleegkundigen hebben onderzoek gedaan naar het effect van een neonatale zorgbundel voor verpleegkundigen op het aantal intraventriculaire bloedingen bij te vroeg geboren neonaten.

Interview | Marianne Lensink ‘Stuurmanschap stimuleren’

Marianne Lensink wil dat meer hbo-verpleegkundigen en wetenschappelijk opgeleide verpleegkundigen werkzaam zijn in de directe patiëntenzorg. Ze streeft ook naar een toename van het aantal verpleegkundig toezichthouders.

De Meetlat | Conjoint Analyse

Conjoint analyse (CA) is een verzamelnaam voor het discrete choice experiment, preferentieonderzoek en de vignettenstudie. De beschrijvingen van dit design verklappen al dat het vooral draait om voorkeuren, waarderingen en het maken van keuzes.

Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

Met onder meer: Zorgbonus, Zeggenschap voor verpleegkundigen, Zorgstandaard Dementie, Stijging én daling probleemgedrag door corona, Salaris verpleegkundigen en nog veel mee. 

1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

Betrokken Burgers

Column | Ivon Hogendoorn

Oude Liefde inspireert

Dossier Burgerwetenschap | De dimensies voor gezondheid verkennen

Wat is de betekenis van burgerwetenschap voor gezondheid? De auteurs, betrokken bij het project TopFit Noaberlabs, schetsen een beeld aan de hand van vier dimensies: participatie, kennis, impact en 'waardengedreven'.

Column | Bart Cusveller

Intenser en intensiever

Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht

Bespreking van de proefschriften van Kiki Buijs-Spanjers en Steven Bunt.