Home 2020

Laatste artikelen

Opinie | Punten binnenhalen

Boos, verongelijkt, onvoldoende gewaardeerd: het zijn stuk voor stuk kwalificaties die de laatste tijd in één adem worden genoemd met verpleegkundigen. Hoe kijkt Ad Bergsma naar de recente ontwikkelingen? En wat is het advies van de psycholoog en onderzoeker?

1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

Kijkje in de keuken

Column | Rob Keukens

Moreel mijnenveld

Nieuws | berichten uit de verpleegkundige praktijk

Met onder meer: Onderzoek Nivel over kwaliteit en veiligheid zorg, Overgangsjaar Wet Zorg en dwang, Word jij onze nieuwe columnist?

Dossier Vitaliteit | Verpleegkundige én mantelzorger

Een kwart van de zorgmedewerkers verricht mantelzorgtaken. Werkgevers hechten waarde aan hun duurzame inzetbaarheid, maar in de praktijk zijn de mogelijkheden van organisaties niet altijd afgestemd op de behoeftes van deze arbeidskrachten.

Onderzoek | Het belang van een goede zorgrapportage

In de langdurige zorgverlening ontstaan vaak problemen rondom het rapporteren over de geleverde zorg. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Wat is een goede zorgrapportage?

Student | Bloeddruk: enkel aan de arm meten?!

Elf studenten van de premaster KGW, richting verplegingswetenschap deden onderzoek naar de betrouwbaarheid van bloeddrukmeting aan de onderste extremiteit.

Onderzoek | Emotionele impact in de nasleep van een kritieke ziekte

De intensive care (IC) is een wereld waarin wordt geleefd en gewerkt op de toppen van uitersten. Patiënten kunnen de mystiek van een delier doormaken, terwijl naasten leven tussen hoop en vrees, angstig naar de uitslagen op de monitoren staren en schrikken van elk alarm. De langetermijngevolgen zijn de laatste jaren beter in beeld gekomen en samengebracht in het Post Intensive Care Syndroom.

Geen vernieuwend zorgen zonder vernieuwend werken

Vilans is door een aantal zorgorganisaties gevraagd initiatief te nemen om de kwaliteit van het werk - het werkplezier/werkgeluk - onder de loep te nemen.