Home 2020

Laatste artikelen

Opinie | Punten binnenhalen

Boos, verongelijkt, onvoldoende gewaardeerd: het zijn stuk voor stuk kwalificaties die de laatste tijd in één adem worden genoemd met verpleegkundigen. Hoe kijkt Ad Bergsma naar de recente ontwikkelingen? En wat is het advies van de psycholoog en onderzoeker?

1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

Kijkje in de keuken

Column | Rob Keukens

Moreel mijnenveld

Nieuws | berichten uit de verpleegkundige praktijk

Met onder meer: Onderzoek Nivel over kwaliteit en veiligheid zorg, Overgangsjaar Wet Zorg en dwang, Word jij onze nieuwe columnist?

Geen vernieuwend zorgen zonder vernieuwend werken

Vilans is door een aantal zorgorganisaties gevraagd initiatief te nemen om de kwaliteit van het werk - het werkplezier/werkgeluk - onder de loep te nemen.

Onderzoek | Het belang van een goede zorgrapportage

In de langdurige zorgverlening ontstaan vaak problemen rondom het rapporteren over de geleverde zorg. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Wat is een goede zorgrapportage?

Student | Bloeddruk: enkel aan de arm meten?!

Elf studenten van de premaster KGW, richting verplegingswetenschap deden onderzoek naar de betrouwbaarheid van bloeddrukmeting aan de onderste extremiteit.

Dossier Vitaliteit | Verpleegkundige én mantelzorger

Een kwart van de zorgmedewerkers verricht mantelzorgtaken. Werkgevers hechten waarde aan hun duurzame inzetbaarheid, maar in de praktijk zijn de mogelijkheden van organisaties niet altijd afgestemd op de behoeftes van deze arbeidskrachten.

Registratielast: waar komt het vandaan?

De registratielast die verpleegkundigen, verzorgenden, praktijkondersteuners en begeleiders ervaren, krijgt veel aandacht in media, beleid en onderzoek. Tot nu toe is de aandacht vooral gericht op registratiewerkzaamheden die zorgprofessionals doen voor organisaties, zoals minutenregistraties of declaraties. Maar uit ons onderzoek blijkt dat zij ook registratielast ervaren door de verslaglegging over de zorg aan individuele cliënten.