Home 2017

Laatste artikelen

Leider | ‘Het daagt mij uit tot reflectie

In februari 2016 ging het programma Leiderschap mentoring in verpleegkundig onderzoek van start. In deze rubriek vertellen cursisten over hun ervaringen. Deze keer Nienke Bleijenberg: ‘Het programma helpt me mijn droom verder te realiseren’.

Onderzoeksbespreking | Theorie als voorspeller van succesvolle implementatie: Het PARIHS-raamwerk

In dit artikel bespreken we een onderzoek naar twee projecten die het PARIHS-raamwerk respectievelijk retrospectief en prospectief gebruikten.

Column | Hans van Dartel

‘Gezamenlijke besluitvorming blijft gemakkelijk een loze kreet.’ Zo stond een paar jaar geleden in een rapport van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG).

Onderzoek & Praktijk | Ouder worden met een aangeboren aandoening

Mensen met aangeboren lichamelijke aandoeningen hebben tegenwoordig een zo goed als normale levensverwachting. Hoe gaan zij om met de beperkingen die ze ondervinden en aan welke ondersteuning hebben ze behoefte?

Column | Rob Keukens

‘Lotte! Lotte, vaarwel, vaarwel!’ Het zijn de laatste woorden van Werther alvorens hij zich een kogel door het hoofd jaagt omdat Lotte zijn avances niet beantwoordt.

Onderzoek & Praktijk | Screening van complicatierisico’s: Welke factoren beïnvloeden het registreren van kwaliteitsindicatoren?

Verpleegkundigen hebben de verantwoordelijkheid om gegevens te registreren over de kwaliteit van zorg.  Welke factoren ervoor zorgen dat die kwaliteitsgegevens worden verzameld, was onbekend. Dit onderzoek moet daar meer licht op werpen.

Proefschriften | Drie actuele proefschriften uitgelicht

Bespreking van de proefschriften van Margo van Mol, Wilma Boevink en Marjolein Helleman.

Onderzoek & Praktijk | Grip krijgen op de praktijk

Vier studenten van de Christelijke Hogeschool Ede onderzochten in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein het belang van tijdig herkennen en labelen van een kwetsbare oudere, en het effect van een alert in het EPD.

Column | Gert Olthuis

Waar bent u ter wereld gekomen? Er is een gerede kans dat dit thuis was. Het aantal thuisbevallingen is de laatste decennia echter enorm afgenomen.

Onderzoek & Praktijk | Wijkteams in Den Bosch

Hoe werken deze teams in de praktijk? Wat zijn de succesfactoren en hoe kunnen we die vertalen naar het onderwijs voor aankomende beroepsprofessionals? Een studie van Avans Hogeschool en Gemeente Den Bosch.