Home 2017

Laatste artikelen

Onderzoeksbespreking | Zelf doen!

Op eigen benen is een methode om mensen met verstandelijke beperkingen ‘in hun kracht te zetten’. De methode richt zich op de ontwikkeling van de eigen kracht, zodat deze mensen zich binnen hun eigen mogelijkheden optimaal kunnen ontplooien. Werkt het? Een onderzoek van Martin Schuurman en Joop Hoekman.

Onderzoek | Zorguitkomsten gezien vanuit de reumapatiënt

Meten is weten. Medisch Centrum Twente speelt hier op in met een onderzoek naar PROM’s bij reumapatiënten.

Onderzoek | Patiënteninformatie delen

Patiëntgerelateerde informatie delen mag niet zomaar. Daarvoor gelden verschillende wetten en regels. In dit artikel zetten we ze op een rijtje.

Proefschriften | Drie actuele proefschriften uitgelicht

Nederland is een van de Europese landen met de meest uitgebreide voorzieningen op het gebied van langdurige zorg. Maar door alle hervormingen die de laatste decennia zijn doorgevoerd is deze positie onder druk komen te staan.

Boeken | Bespreking van drie boeken

De sociale interventiestaat, Ouderdom, een gids voor beginners en Onvolmaakt tevreden.

Dossier Evidence based practice | ‘Hoe oud is dit protocol eigenlijk?’

De verpleegkundige praktijk en de verplegingswetenschap horen bij elkaar. Dat inzicht wil Wolter Paans, lector Verpleegkundige Diagnostiek aan de Hanzehogeschool, zijn studenten graag bijbrengen. Samen met hen valideert hij verpleegkundige diagnosen en interventies.

Dossier Evidence based practice | Richtlijnen vragen geduld

Standaarden en richtlijnen zijn gebaseerd op EBP–principes en dienen te worden nageleefd door de beroepsgroep. Dat is de algemene gedachte. Maar de werkelijkheid is weerbarstiger: het opvolgen van richtlijnen blijkt nog niet zo eenvoudig.

Actueel | omplementaire zorg steeds vaker regulier

Het Beroepsprofiel van de verpleegkundige heeft er een expertisegebied bij: dat van de complementaire zorg. Onlangs beschreef de afdeling Complementaire Zorg van V&VN het expertisegebied Verpleegkundige complementaire zorg, als bijlage bij het Beroepsprofiel verpleegkundige. Het doel: een meer structurele inzet van complementaire zorg.

Collega | Verpleegkundige met een talenknobbel

In noodsituatie is taal heel belangrijk. ‘Elkaar goed vertaan kan zelfs letterlijk van levensbelang zijn’. weet Janneke Mollema. Ze is verpleegkundige op de traumahelikopter van het UMCG in Groningen.

Actueel | Hoe Japanners de vergrijzing te lijf gaan

De Japanse samenleving vergrijst in rap tempo. In geen enkel ander land is het aandeel 65-plussers groter dan in dit Aziatische land. Een van de voornaamste problemen waar Japan mee te kampen heeft is dan ook de zorg voor ouderen. Hoewel de Japanse regering nog geen drastische maatregelen heeft genomen, zijn het juist de burgerinitiatieven om ouderen langer thuis te laten wonen die opvallen. Wij spraken met leden van zo'n organisatie, de Nippon Active Life Club (NALC), om meer te weten te komen over de Japanse benadering.