Home Tags Beroepsuitoefening

beroepsuitoefening

Column | Hans van Dartel

Versplinterde verwachtingen

1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

Kijkje in de keuken

Dossier Zingeving | Bezieling van verpleegkundigen: meer dan een extraatje

 Hoe ervaren verpleegkundigen in diverse werkvelden bezieling tijdens de uitvoering van hun beroep?

Dossier Positieve gezondheid | Positieve gezondheid als stip op de horizon

In Nederland is een sterke tendens om het concept Positieve gezondheid als uitgangspunt te gebruiken voor het handelen van professionals in de gezondheidszorg.

Cliëntgebonden samenwerking over organisatiegrenzen heen: Verpleegkundige voelt zich onvoldoende competent

Een onderzoek onder de deelnemers van het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging.

Onderzoek & Praktijk | Screening van complicatierisico’s: Welke factoren beïnvloeden het registreren van kwaliteitsindicatoren?

Verpleegkundigen hebben de verantwoordelijkheid om gegevens te registreren over de kwaliteit van zorg.  Welke factoren ervoor zorgen dat die kwaliteitsgegevens worden verzameld, was onbekend. Dit onderzoek moet daar meer licht op werpen.

Onderzoek & Prakijk | Een passende aanraking

Aanraken van patiënten is een moreel beladen onderwerp in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Hboverpleegkundige Sylvia Rave onderzocht wanneer aanraken een passende interventie is in de ggz.