Home Tags Delier

delier

Onderzoek | Risicofactoren voor een delier na colorectale chirurgie

Verpleegkundigen deden met dit literatuuronderzoek met meta-analyse onderzoek naar de specifieke risicofactoren voor een postoperatieve delier na colorectale chirurgie.

Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht

Bespreking van de proefschriften van Paul Rood en Peter Vink.

Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht

Bespreking van de proefschriften van Kiki Buijs-Spanjers en Steven Bunt.