Home Tags Dementie

dementie

Opinie | Onthoud hoeveel je niet weet

Alle medische kennis van de wereld schiet principieel tekort om een dement leven tegen de wil van de betrokkene te beëindigen. Dat schrijft Ad Bergsma in zijn beschouwing van de zogeheten koffiezaak.

Onderzoek | Palliatieve dementiezorg verlenen tijdens COVID-19

De COVID-19-pandemie heeft tot een uitdagende situatie geleid voor verpleegkundigen  om goede palliatieve zorg verlenen aan mensen met dementie. Op basis van 25 artikelen formuleren de auteurs praktische adviezen.

Onderzoek | Online ondersteuning bij dementie: tips en resultaten

Zelfmanagement kan mantelzorgers van mensen met dementie helpen bij de omgang met hun naaste. De auteurs laten de online ondersteuningsmogelijkheden voor verpleegkundigen daarbij zien. Zij presenteren onderzoeksresultaten en geven praktische tips.

Onderzoek | Ervaringen met dementiezorg in verpleeghuis

Welke ervaringen hebben zorgmedewerkers die zich in het verpleeghuis inzetten voor bewoners met dementie? Kennis hierover kan bijdragen aan bijstelling van het vaak negatieve beeld van deze zorgvorm en zo aanknopingspunten bieden om het personeelstekort te verkleinen.

GGZ neemt afscheid van mensen met dementie

De invoering van de Wet zorg en dwang biedt de verpleeghuissector een kans, schrijft Arie Berg, verpleegkundig specialist ggz.

Dossier Essentiële zorg | Communicatie met mensen met dementie

Vaak is de verbale communicatie van een persoon met dementie zodanig verstoord dat deze zich vooral uit in gedragingen.

Onderzoek | Muziek als therapeutische interventie voor mensen met dementie

Op basis van deze studie is het te overwegen om muziektherapie in te zetten voor behandeling van depressieve klachten bij mensen met dementie.

Dossier Pijn | Pijn meten bij ouderen met dementie

Geschat wordt dat meer dan de helft van de ouderen met dementie regelmatig pijn ervaart.

Onderzoek | DCM: van observeren kun je leren

Hier wordt een onderzoek gepresenteerd waarbij met behulp van DCM wordt gekeken welke activiteiten een hoge stemming/betrokkenheid geven bij mensen met dementie.

Interview | Anne-Mei The, bijzonder hoogleraar langdurige zorg en dementie

Wie de drempel van de gezondheidszorg over gaat, houdt op mens te zijn en verandert in een verzameling oplosbare problemen.