Home Tags Dementie

dementie

Dossier Essentiële zorg | Communicatie met mensen met dementie

Vaak is de verbale communicatie van een persoon met dementie zodanig verstoord dat deze zich vooral uit in gedragingen.

Onderzoek | Muziek als therapeutische interventie voor mensen met dementie

Op basis van deze studie is het te overwegen om muziektherapie in te zetten voor behandeling van depressieve klachten bij mensen met dementie.

Dossier Pijn | Pijn meten bij ouderen met dementie

Geschat wordt dat meer dan de helft van de ouderen met dementie regelmatig pijn ervaart.

Onderzoek | DCM: van observeren kun je leren

Hier wordt een onderzoek gepresenteerd waarbij met behulp van DCM wordt gekeken welke activiteiten een hoge stemming/betrokkenheid geven bij mensen met dementie.

Onderzoek | Reminiscentiebenadering verbetert kwaliteit van leven mensen met dementie

'Computer Animated Virtual Environment (CAVE)'  maakt geïndividualiseerde filmvoorstellingen van het leven van een bewoner met dementie.

Onderzoek | Dementiepreventie, interventie en zorg

Het verzamelen van het beste beschikbare wetenschappelijk bewijs voor preventie en behandeling van dementie, en het op basis daarvan formuleren van aanbevelingen voor de praktijk. 

Interview | Anne-Mei The, bijzonder hoogleraar langdurige zorg en dementie

Wie de drempel van de gezondheidszorg over gaat, houdt op mens te zijn en verandert in een verzameling oplosbare problemen.

Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

Onder meer: Stuur in voor de Anna Reynvaanprijzen, Regieverpleegkundige onder voorwaarden, meer aandacht voor thuiswonende ouderen, watergebrek bij dementerende in ziekenhuis

Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

Onder meer: Stijgende pensioenleeftijd geeft zorgen, Nederlander heeft meeste vertrouwen in verpleegkundige, Baangarantie in de ouderenzorg, Wijkverpleegkundige krijgt extra ondersteuning bij dementiezorg

Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

Onder meer: Een groot deel van de Nederlandse bevolking steunt de mogelijkheden voor euthanasie, Alle lectoraten verpleegkunde op een rij, Anna Reynvaanprijs, Weinig oudere en mannelijke verpleegkundigen, geen pyjama in het ziekenhuis