Home Tags Kwaliteit van zorg

kwaliteit van zorg

Column | Cecile aan de Stegge

Zuinigjes

Kwaliteitskader palliatieve zorg weinig bekend

Werken volgens de handvatten van het Kwaliteitskader palliatieve zorg hangt samen met de ervaren kwaliteit van palliatieve zorg, zo blijkt uit dit onderzoek onder verpleegkundigen en verzorgenden. Toch is een groot deel van de beroepsgroepen onbekend met de inhoud.

Student | Interventies bij slaapproblematiek na een hartoperatie

Suzanne Dominicus onderzocht de beweegredenen van verpleegkundigen om interventies toe te passen die slaapproblematiek na een hartoperatie tegengaan.

Onderzoek | De impact van negatieve druktherapie

Verpleegkundigen onderzochten in deze studie de ervaringen van patiënten die behandeld zijn met negatieve druktherapie (NDT) in relatie tot kwaliteit van leven. 

Dossier Taakherschikking | De VS door de ogen van de patiënt

Patiënten zijn tevreden over de verpleegkundig specialist, zo is bekend uit onderzoeken met vragen- en checklijsten. Maar hoe luidt het oordeel wanneer individuele open diepte-interviews worden afgenomen?

Onderzoek | De brug tussen evidence en praktijk

Verpleegkundig wetenschappers maken in het Radboudumc de koppeling tussen wetenschap en dagelijkse praktijk. In de toekomstvisie van de auteurs heeft binnen vijf jaar elke klinische afdeling in het ziekenhuis minimaal één medewerker met deze functie in dienst.

De Meetlat | Schaduwen

Schaduwen is een onderzoeksmethodiek die wij gebruiken bij de RN2Blend-studie naar gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen.1

Dossier Taakherschikking | Ervaringen met de VS-ggz in de huisartsenpraktijk

Ongeveer 30 verpleegkundig specialisten ggz werken inmiddels in een huisartsenpraktijk. Is dat een goede ontwikkeling? Wat vinden patiënten en andere deskundigen ervan?

Dossier Taakherschikking | We kunnen niet meer zonder de PA en VS

Verpleegkundig specialisten en physician assistants voeren sinds twintig jaar een deel van de taken uit die tot dan toe waren voorbehouden aan medici in ons land. Dit artikel gaat over het wettelijke kader, ervaringen en de effecten van inzet van deze zorgmasters.

Onderzoek | De relatie in de triade evalueren

Samenwerking van cliënten, naasten en formele en informele resources in een triade is rap opgekomen binnen de ggz en het sociaal domein. Hoe ervaren de deelnemers de kwaliteit? Met de vorming van resourcegroepen wordt geprobeerd dit te evalueren.