Home Tags Ouderenzorg

ouderenzorg

Onderzoek | Ouderenmishandeling signaleren in de acute zorgketen

Verschillende tools om verpleegkundigen in de acute zorg te ondersteunen bij het signaleren en melden van ouderenmishandeling.

Onderzoek | Competenties bij ondervoeding thuiswonende ouderen

Ouderen die thuiszorg ontvangen hebben een verhoogd risico op ondervoeding.

Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

Lees meer over de beste hbo-v-opleiding, nieuwe richtlijn urineweginfecties bij kwetsbare ouderen en verpleegkundige kwaliteitsstandaard.

Onderzoek | Kennis over oudere patiënt schiet tekort

Zorg voor ouderen vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van verpleegkundigen.

Onderzoek | Ouderen met ADL-beperkingen ervaren lagere kwaliteit van leven

 Uit onderzoek blijkt dat ouderen die beperkingen hebben in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten een minder goede kwaliteit van leven ervaren. 

Chinese ouderenzorg is booming!

Als je denkt dat Nederland grote uitdagingen heeft met vergrijzing, afnemende mantelzorg, tekort aan zorgpersoneel en kwaliteitsproblemen in verpleeghuizen, dan neem ik je graag mee naar China.

Nieuws| Berichten uit de verpleegkundige praktijk

Onder meer: werken in de zorg is steeds vaker een loopbaan, Adrienne Cullent-lezing, onderzoek naar jonge mantelzorgers, nieuwe verpleegkundige taal koppelt gegevens, technologische ontwikkelingen, het fotoverhaal

Onderzoek | De WijkKliniek: zorg in de buurt voor kwetsbare ouderen

In dit artikel beschrijven de auteurs hoe ze het concept hebben ontwikkeld, wat ouderen belangrijk vinden rondom acute zorg, welke evidence-based strategieën ze toepassen en hoe ze deze nieuwe vorm van acute ouderenzorg zullen evalueren.

Onderzoek | Organisatorische en omgevingskarakteristieken van persoonsgerichte woonlocaties voor ouderen

Het doel van dit onderzoek is om factoren te vinden die kenmerkend zijn voor persoonsgerichte intramurale ouderenzorg, waarbij zowel wordt gekeken naar organisatorische en omgevingsfactoren als naar kenmerken van de cliënten en medewerkers

Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

Onder meer: Startende verpleegkundige scoort slecht op kennisgebied ouderenzorg, Studenten verpleegkunde: 'Werkdruk geen probleem', Vooral ziekenhuizen aan de gang met Beter Laten Lijst en Praten over veiligheid