Home Tags Palliatieve zorg

palliatieve zorg

Student | Herkennen palliatieve fase ouderen met hartfalen

Om tijdig passende zorg te kunnen geven is het vroegtijdig herkennen van en anticiperen op de palliatieve fase bij ouderen met hartfalen noodzakelijk. Susan van Heuveln onderzocht welke palliatieve screeningsinstrumenten en mogelijke bijbehorende interventies geschikt zijn om effectief in te zetten door (wijk)verpleegkundigen.

Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht

Bespreking van de proefschriften van Ineke Lokker en Margot Walter.

Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

Onder meer: Anna Reynvaan Prijzen, Prijs voor 'spreken over naderende dood, wondzorg nog niet altijd 'verstandig'

Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg

Sinds oktober dit jaar is er door het IKNL een nieuwe richtlijn 'Zingeving en spiritualiteit' gelanceerd. De richtlijn is in eerste instantie geschreven voor verpleegkundigen en artsen die werken met mensen die ongeneeslijk ziek zijn, maar is veel breder toepasbaar in de zorg. De richtlijn bestaat uit 14 vragen vanuit de praktijk, met praktische antwoorden die waar mogelijk onderbouwd zijn met wetenschappelijk onderzoek.

Symposium Verpleegkundigen en palliatieve zorg

In 2004 organiseerden het VUmc en TvZ voor het eerst samen een symposium voor verpleegkundigen. Het werd een jaarlijkse traditie waaraan sinds 2015 ook het AMC meedoet. Dit jaar is het thema palliatieve zorg. Voor welke uitdagingen komt de verpleegkundige in het ziekenhuis daarbij te staan?

Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige prakijk

Onder meer: Top 5 onnodige zorghandelingen, Jeugdverpleegkundige, Start palliatieve zorg bij dementie bij opname, Elektronisch zorgdossier hospicezorg succesvol, Gratis Tolkentelefoon-app voor zorg, Gestalkte verpleegkundige krijgt waarschuwing, Leidraad voor onderzoek bij ouderen