Home Tags Patiëntveiligheid

patiëntveiligheid

Onderzoek | High-riskmedicatie toedienen: de tweede controle

Verpleegkundigen vinden het lastig een tweede controle uit te voeren bij het toedienen van high-riskmedicatie. Hoe gaat het in de praktijk? Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren? Onderzoek leidde tot een artikel dat in mei 2020 goed was voor de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs.1