Home Tags Persoonsgerichte zorg

persoonsgerichte zorg

Dossier Ouderenzorg | Betrokkenen over Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg

Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg (RVV) is het opnieuw uitvinden van verpleeghuiszorg. De vraag is hoe dat zichtbaar wordt op de afdelingen in verpleeghuizen.

Verwenzorg: géén geld- en tijdverspilling

Verwenzorg, veel verpleegkundigen en verzorgenden zullen er weleens van gehoord hebben: iets bijzonders doen voor patiënten, bewoners of cliënten die langdurig zijn opgenomen.

Onderzoek | Gedeelde besluitvorming in de dagelijkse zorg

Een speciaal hiervoor ontwikkeld raamwerk geeft verpleegkundigen en verzorgenden inzicht in hoe gedeelde besluitvorming vorm kan krijgen in de dagelijkse zorg.

Onderzoek | Verpleegkundige praktijkproblemen oplossen middels co-creatie

Verpleegkundigen komen in hun werk verschillende problemen tegen. Problemen die zij bijvoorbeeld in de praktijk proberen op te lossen met kleefpleisters, veiligheidsspelden en een schaar.

Onderzoek | Persoonsgerichte zorg op de OK

Het doel van deze review is om de betekenis van persoonsgerichte zorg in de peri-operatieve context vanuit het perspectief van de patiënt vast te stellen.

Persoonsgerichte Zorg: Op naar meer co-creatie

Mensen die op een zeker moment afhankelijk zijn van de zorg van verpleegkundigen, willen het liefst dat die zorg aansluit bij wat voor hen actueel en urgent is.

Dossier Persoonsgerichte zorg | Meer dan alleen een mooi woord

De persoon centraal zetten in de zorg die je verleent wordt vandaag de dag al snel persoonsgerichte zorg genoemd. Maar wat wordt er nu eigenlijk precies onder verstaan?

Dossier Persoonsgerichte zorg | ‘Luisteren met al je zintuigen’

Persoonsgerichte zorg stelt de relatie met de cliënt centraal. De zorgverlener biedt ruimte voor wensen, vragen en gevoelens van de patiënt. En dat is in de praktijk niet altijd makkelijk, betoogt dr. Gaby Jacobs van Fontys Hogeschool Eindhoven.

Dossier Persoonsgerichte zorg | Persoonsgericht meten

Hoe weet je of je persoonsgerichte zorg verleent? Kun je dit meten? Vilans ontwikkelde de monitor persoonsgerichte zorg.

Dossier Persoonsgerichte zorg | Proeftuin Cicero Zorggroep

Ouderenorganisatie Cicero Zorggroep is een van de vier proeftuinen voor het programma Persoonsgerichte zorg van Vilans. Hoe kreeg het programma hier vorm en hoe gaat het nu? Drie betrokkenen blikken terug.