Home Tags Pijn

pijn

Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht

Bespreking van de proefschriften van Paul Rood en Peter Vink.

Onderzoek | Pijnscores IC-patiënt verminderen met muziek

Met dit literatuuronderzoek kijken we naar het effect van het aanbieden van muziek, naast de standaardzorg op de ICU, op pijnscores, in vergelijking met standaardzorg zonder muziek of geluidonderdrukking op een ICU voor volwassenen?

Dossier Pijn | Postoperatieve pijn meten en behandelen

Voor veel mensen is een operatie een pijnlijke ervaring. Het afnemen van pijnscores door verpleegkundigen is belangrijk voor het behandelen van de pijn na de operatie. Maar steeds vaker wordt die score gezien als absolute indicator van de ernst van de pijn.

Dossier Pijn | Een nieuwe indicatorset

V&VN Pijnverpleegkundigen kreeg de opdracht om een nieuwe indicatorset over pijn in het ziekenhuis te formuleren. Dit ter verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met (potentiële) pijn, en voor deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals.

Dossier Pijn | Wietolie: wondermiddel?

Wat weten we eigenlijk van medicinale cannabis en cannabisolie?

Dossier Pijn | Laagopgeleiden met pijn hebben baat bij gedragstherapie

Laagopgeleide mensen met chronische pijn hebben meer baat bij vereenvoudigde cognitieve gedragstherapie en educatieve pijninterventies dan bij de gebruikelijke zorg.

Dossier Pijn | Pijn meten bij ouderen met dementie

Geschat wordt dat meer dan de helft van de ouderen met dementie regelmatig pijn ervaart.

Dossier Pijn | Met pijn-APP Kan de patiënt zelf pijn meten

Uit internationaal onderzoek blijkt dat ook patiënten zelf in staat zijn hun eigen pijnscores betrouwbaar te registreren en te verzamelen, zonder tussenkomst van een zorgprofessional.

Dossier Complementaire Zorg | Complementaire zorg bij pijn

Pijn is een natuurlijk en nuttig verschijnsel dat waarschuwt voor schade of dreigende schade in het lichaam. Langdurige en ernstige pijn kan echter ook schadelijke gevolgen hebben. Complementaire zorg neemt pijn niet weg, maar kan helpen deze te verlichten.

Dossier Gendersensitieve gezondheidszorg | Pijnarts m/v: maakt dat uit voor de behandeling?

Kiezen vrouwelijke pijnartsen een andere behandeling voor hun patiënt dan hun mannelijke collega’s? Het antwoord is verrassend: ja, er is significant verschil. Dat concludeerden Veldhuijzen e.a. in hun studie naar de behandeling van patiënten met lage rugpijn.