Home Tags Richtlijnen en protocollen

richtlijnen en protocollen

Richtlijn voorkomt suïcide niet altijd

Met behulp van een praktijkvoorbeeld wordt duidelijk gemaakt dat in sommige situaties, ondanks  inspanningen van hulpverleners en naasten, er geen positieve afloop is.

Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg

Sinds oktober dit jaar is er door het IKNL een nieuwe richtlijn 'Zingeving en spiritualiteit' gelanceerd. De richtlijn is in eerste instantie geschreven voor verpleegkundigen en artsen die werken met mensen die ongeneeslijk ziek zijn, maar is veel breder toepasbaar in de zorg. De richtlijn bestaat uit 14 vragen vanuit de praktijk, met praktische antwoorden die waar mogelijk onderbouwd zijn met wetenschappelijk onderzoek.

Geen herziening, wel implementatie richtlijn smetten nodig

Het is niet zinvol om te investeren in een inhoudelijke herziening van de richtlijn, maar wel in de implementatie van de richtlijn.

Dossier Complementaire Zorg | Fundament voor kennisontwikkeling

Het zichtbaar maken van de effecten van complementaire interventies is een uitdaging voor iedere zorgverlener die dit wil integreren in haar praktijk.