Home Tags Richtlijnen en protocollen

richtlijnen en protocollen

Dossier Complementaire Zorg | Fundament voor kennisontwikkeling

Het zichtbaar maken van de effecten van complementaire interventies is een uitdaging voor iedere zorgverlener die dit wil integreren in haar praktijk.