Home Tags Verplegingswetenschap

verplegingswetenschap

Proefschriften | twee actuele proefschriften uitgelicht

Bespreking van de proefschriften van Janneke Dekker en Rixt Zuidema

Nieuws | Ingezonden brief

Academisering leidt tot gebakken lucht.

Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht

Bespreking van de proefschriften van Ineke Lokker en Margot Walter.

Student | Verpleegkundige zorg aan oncologisch geriatrische patiënten

Alice van den Aakster onderzocht hoe de verpleegkundige zorg aan oncologisch geriatrische patiënten eruit moet zien.

Onderzoek | Hoe willen patiënten betrokken worden bij verpleegkundige overdracht?

'Verpleegkundigen dienen zich bewust te zijn dat een actieve rol van patiënten bij de overdracht mogelijkheden biedt'

Onderzoek | Hoofden en handen aan het bed voor minder mortaliteit

'De patiënt heeft er groot belang bij dat essentiële verpleegkundige zorg wordt verleend door verpleegkundigen'

De meetlat | Actieonderzoek: de praktijk centraal

In deze serie beschrijven wij op een korte en overzichtelijke manier de highlights van verschillende onderzoeksdesigns. Dit keer: actieonderzoek.

Onderzoek | Drempels voor zelf uitvoeren en meedoen: Verpleegkundig onderzoek

Verpleegkundig onderzoek neemt een belangrijke plaats in binnen het opleidings- en beroepsprofiel (BA2020). In de praktijk werken echter nog maar weinig verpleegkundigen mee aan onderzoek. Welke belemmeringen ervaren zij?

Onderzoeksbespreking | Theorie als voorspeller van succesvolle implementatie: Het PARIHS-raamwerk

In dit artikel bespreken we een onderzoek naar twee projecten die het PARIHS-raamwerk respectievelijk retrospectief en prospectief gebruikten.

Leiderschapsprogramma

De academisering van de verpleegkunde in Nederland begon in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Sindsdien bestaat ook de universitaire studie verplegingswetenschap. Het tweejarige leiderschapsprogramma Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR) moet het verpleegkundig onderzoek verder versterken.