Home Tags Voeding

voeding

Dossier Essentiële zorg | Goed gevoed!

Ondervoeding in het ziekenhuis is een veelvoorkomend probleem; gemiddeld één op de drie patiënten is ondervoed.

Onderzoek | Competenties bij ondervoeding thuiswonende ouderen

Ouderen die thuiszorg ontvangen hebben een verhoogd risico op ondervoeding.

Onderzoek | Duodenum- sondes plaatsen op de verpleeg-afdeling

Plaatsing van een duodenumsonde door verpleegkundigen op de verpleegafdeling met behulp van het CORTRAK®-systeem: is dat net zo veilig als het plaatsen van deze sondes door endoscopieverpleegkundigen? Op twee chirurgische afdelingen in het Amsterdam UMC werd dit uitgezocht.

Dossier Voeding | Aandacht voor voeding als behandeling

Voeding is steeds belangrijker wanneer we over onze (on) gezondheid nadenken. Voor zieke én gezonde mensen is er de richtlijn gezonde voeding.

Dossier Voeding | Onderzoek naar interventies bij ondervoeding

Het bewaken en oplossen van voedingsproblemen in woonzorgcentra is een basale taak van de verpleegkundige. Welke inzichten zijn er over verpleegkundige interventies bij ouderen met ondervoeding in een woonzorgcentrum?

Dossier Voeding | Een toenemend probleem: Ondervoeding bij thuiswonende ouderen

Juist bij de meer kwetsbare ouderen is ondervoeding een veel voorkomend probleem: het speelt bij 1 op de 3 ouderen die thuiszorg krijgt. Bij ouderen zonder thuiszorg is ongeveer 1 op de 10 ondervoed.

Dossier Voeding | Een blik op voedingsapps

Ook in de zorg groeit het aantal apps voor zorgverleners en patiënten snel. Een overzicht van een aantal nieuwe aanwinsten op voedingsgebied.

Dossier Voeding | Het nut van snaq & must: Screenen op ondervoeding in het ziekenhuis

Screening op ondervoeding: het gebeurt bij elke patiënt die in het ziekenhuis is opgenomen. Verpleegkundigen ervaren dit regelmatig als een extra belasting. Maar voor het herstel van een patiënt is het cruciaal snel het risico te kennen.

Dossier Voeding | Preoperatieve Voedingszorg: De rol van de verpleegkundige

Verpleegkundigen spelen een grote rol in het verbeteren van de preoperatieve voedingszorg. Drie lopende voedingsstudies geven inzicht in taken en ervaringen.