Home Tags Ziekenhuiszorg

ziekenhuiszorg

Onderzoek | Terugdringen onterecht gebruik van urinekatheters en infusen

Urinekatheters en infusen kunnen ernstige complicaties veroorzaken. Daarom is het belangrijk onterecht gebruik terug te dringen. De auteurs ontwikkelden hiervoor een strategie die bestaat uit een aantal interventies. Onderzoek wees uit dat de aanpak effectief is.

Onderzoek | Verpleegkundige interventies bij geheugenproblemen

Verpleegkundigen kunnen patiënten helpen de gevolgen van geheugenproblemen te verminderen. In dit artikel beschrijven de auteurs hun literatuuronderzoek naar zes verpleegkundige interventies die zijn afgeleid van neuropsychologische revalidatietechnieken.

Onderzoek | Veranderbereidheid is groter in positieve werkomgeving

Vernieuwing en hervorming in de zorg is door allerlei nieuwe ontwikkelingen hard nodig. Deze studie doet onderzoek naar de veranderbereidheid van verpleegkundigen in relatie tot de werkomgeving.

Onderzoek | Heilige graal verpleegkundig capaciteitsmanagement

Deze studie laat zien welke methoden en instrumenten er zijn om de benodigde verpleegkundige inzet te bepalen voor gewone verpleegafdelingen in ziekenhuizen. 

Onderzoek | Verpleegkundigen over positieve gezondheid

Positieve gezondheid heeft in de afgelopen jaren een opmars door- gemaakt. Hoe beleven verpleegkundigen het concept in hun werk? En hoe komt het terug in het dagelijks handelen?

Onderzoek | Postoperatieve mobilisatie bevorderen

Een studie naar de resultaten van een activiteitenbord ter bevordering van postoperatieve mobilisatie.

Kwaliteitsverbeteringen, zo eenvoudig nog niet

Overal waar je komt in de zorg is er ruimte voor verbetering.

Column | Nannie Wigman

Van opvoedster tot gespecialiseerd kinderverpleegkundige.

Onderzoek | Gastvrijheid in het ziekenhuis

De gastvrijheid in een ziekenhuis moet excellent zijn, maar wat houdt dat precies in?

Onderzoek & Praktijk | Grip krijgen op de praktijk

Vier studenten van de Christelijke Hogeschool Ede onderzochten in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein het belang van tijdig herkennen en labelen van een kwetsbare oudere, en het effect van een alert in het EPD.