Home Tags Ziekenhuiszorg

ziekenhuiszorg

Onderzoek | Familiekamers voor pasgeborenen zijn een aanwinst

In de pediatrische zorg is familie niet meer weg te denken.Toch is er ook nog een groot aantal ziekenhuizen waar pasgeborenen fysiek gescheiden worden van de ouders, doordat ze op een speciale couveuseafdeling verpleegd worden. De vraag rijst of de nieuwe aanpak, met een familiekamer, ook leidt tot betere uitkomsten voor het kind.

Onderzoek | Interactieve app verhoogt het kennisniveau van patiënten

De gezondheidszorg richt zich op gezamenlijke besluitvorming tussen zorgprofessionals en patiënten omdat dit positieve effecten oplevert, zoals meer patiëntentevredenheid. Bij dit onderzoek wilde men vaststellen of het aanbieden van informatie op een interactieve manier zou leiden tot een stijging van het kennisniveau bij patiënten.

Onderzoek | Terugdringen onterecht gebruik van urinekatheters en infusen

Urinekatheters en infusen kunnen ernstige complicaties veroorzaken. Daarom is het belangrijk onterecht gebruik terug te dringen. De auteurs ontwikkelden hiervoor een strategie die bestaat uit een aantal interventies. Onderzoek wees uit dat de aanpak effectief is.

Onderzoek | Verpleegkundige interventies bij geheugenproblemen

Verpleegkundigen kunnen patiënten helpen de gevolgen van geheugenproblemen te verminderen. In dit artikel beschrijven de auteurs hun literatuuronderzoek naar zes verpleegkundige interventies die zijn afgeleid van neuropsychologische revalidatietechnieken.

Onderzoek | Veranderbereidheid is groter in positieve werkomgeving

Vernieuwing en hervorming in de zorg is door allerlei nieuwe ontwikkelingen hard nodig. Deze studie doet onderzoek naar de veranderbereidheid van verpleegkundigen in relatie tot de werkomgeving.

Onderzoek | Heilige graal verpleegkundig capaciteitsmanagement

Deze studie laat zien welke methoden en instrumenten er zijn om de benodigde verpleegkundige inzet te bepalen voor gewone verpleegafdelingen in ziekenhuizen. 

Onderzoek | Verpleegkundigen over positieve gezondheid

Positieve gezondheid heeft in de afgelopen jaren een opmars door- gemaakt. Hoe beleven verpleegkundigen het concept in hun werk? En hoe komt het terug in het dagelijks handelen?

Onderzoek | Postoperatieve mobilisatie bevorderen

Een studie naar de resultaten van een activiteitenbord ter bevordering van postoperatieve mobilisatie.

Kwaliteitsverbeteringen, zo eenvoudig nog niet

Overal waar je komt in de zorg is er ruimte voor verbetering.

Column | Nannie Wigman

Van opvoedster tot gespecialiseerd kinderverpleegkundige.