Home Zoek

Geef een zoekterm op ( 592 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

Column | Hans van Dartel

Vaccinatiestress

De Meetlat | Multiple baseline design

Het meten van effecten van opleidings- en leerinitiatieven in de verpleegkundepraktijk is vaak moeilijk. Het multiple baseline design maakt het wél mogelijk, ook als het aantal participanten klein is.

Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht

Bespreking van de proefschriften van Paul Rood en Peter Vink.

Onderzoek | Persoonsgerichte zorg in het ziekenhuis

In deze studie probeerde verpleegkundigen meer inzicht te krijgen in de mate van persoonsgerichtheid en patiëntenparticipatie tijdens het verlenen van essentiële zorg door verpleegkundigen in het ziekenhuis.

Onderzoek | De impact van negatieve druktherapie

Verpleegkundigen onderzochten in deze studie de ervaringen van patiënten die behandeld zijn met negatieve druktherapie (NDT) in relatie tot kwaliteit van leven. 

Student | Interventies bij slaapproblematiek na een hartoperatie

Suzanne Dominicus onderzocht de beweegredenen van verpleegkundigen om interventies toe te passen die slaapproblematiek na een hartoperatie tegengaan.

Onderzoek | Zorgen voor rust bij onrust

Kan bij verpleeghuisbewoners met dementie onrust worden tegengegaan door de Qwiek.up in te zetten? Een onderzoek naar de effecten van deze beeld- en geluidsinterventie.

Onderzoek | Hbo-v duaal programma ouderenzorg

Binnen het hbo-v duaal programma ouderenzorg volgen derde- en vierdejaarsstudenten een voltijdsopleiding: vier dagen werken en leren in de praktijk en één dag onderwijs. Wat waren de ervaringen en resultaten in het eerste jaar?

Onderzoek | Zó gingen studenten om met stress tijdens de eerste coronagolf

Waren studenten hbo-v tijdens de eerste coronagolf in staat voldoende energiebronnen aan te wenden om verder te komen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling? Dit was een van de vragen tijdens een onderzoek naar studenten aan de HAN gedurende hun stages en theoretische onderwijsmodules.

Verfijn de zoekresultaten

  • Filter op categorie