Home Zoek

Geef een zoekterm op ( 411 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

Een nieuwe methode om de theorie te verbinden met de praktijk: De reflectieve casestudie

In de vorige TvZ (3, 2017) stond het artikel van Corine Dekker- Biesheuvel waarmee zij de Kitty Verbeekprijs won. Dit vervolgartikel gaat dieper in op de gebruikte methode: de reflectieve casestudie.

Congres inzet van ervaringsdeskundigen: ‘We zijn een team’

In juni organiseerden vakblad Zorg + Welzijn en Movisie het congres Inzet van ervaringsdeskundigen in de zorg. Zowel bezoekers als sprekers hadden vooral raakvlakken met de ggz. Een verslag.

Collega | ‘Ik ben in dit land te gast’

Sanne van Zwol is ic-verpleegkundige in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten. ‘Abu waar? Dat dacht ik toen ik hoorde dat ze hier verpleegkundigen zochten.

De rol van verpleegkundigen bij ziekenhuiscalamiteiten

Als er in een ziekenhuis een mogelijke calamiteit plaatsvindt, treedt het calamiteitenbeleid in werking. Verpleegkundigen zijn daar vaak nauwelijks bij betrokken. Hoe komt dat? En waarom moet het anders?

Cliëntgebonden samenwerking over organisatiegrenzen heen: Verpleegkundige voelt zich onvoldoende competent

Een onderzoek onder de deelnemers van het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging.

Student | ‘Ik noem dit het omtoveringsjaar’

Esmee Groenendijk is al mbo-verpleegkundige, maar besloot door te studeren. Ze zit nu in haar eerste jaar hbo-v. ‘Dit jaar wordt officieel ‘schakeljaar’ genoemd, maar ik noem het ‘omtoveringsjaar’. Want je wordt omgetoverd van een mbo’er naar een hbo’er, die een heel andere mindset heeft.’

Interview | Aart Eliens

Aart Eliens heeft recent afscheid genomen na een lange carrière in verpleegkundig Nederland. We vonden het de moeite waard terug te blikken en hem te vragen naar zijn visie op de huidige ontwikkelingen.

Dossier EPA | Ervaringsdeskundige biedt hulp van binnenuit

Kinderen van ouders met psychiatrische problemen (KOPP) lopen een extra risico om psychische klachten te krijgen. In het geval van Ferry van Tintelen (42) kwam daar ADD bij: een aandachttekort- stoornis.

Dossier EPA | Kwaliteitsstandaarden in de ggz

Het is de bedoeling dat er eind 2017 een set van 43 kwaliteitsstandaarden ligt voor de geestelijke gezondheidszorg.  In deze bijdrage een overzicht van de kwaliteitsstandaarden en wat ze betekenen voor patiënten met (ernstige) psychische aandoeningen.

Dossier EPA | Interpersoonlijke sociaal- psychiatrische begeleiding

In dit artikel wordt een model uitgewerkt wat als doel heeft de begeleidingscontacten meer structuur te geven. We noemen dit Interpersoonlijke sociaal-psychiatrische begeleiding (ISPB).

Verfijn de zoekresultaten

  • Filter op categorie