Home Zoek

Geef een zoekterm op ( 664 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

Het dossier van deze TvZ gaat over het programma Waardigheid en trots, dat veel mooie voorbeelden heeft van activiteiten die zijn ontwikkeld door medewerkers van zorginstellingen toen ze daar de kans voor kregen

Boeken | Rob Keukens

Disability Studies in de lage landen Geert van Hove e.a. Uitgeverij Garant 2016 359 pag. ISBN 9789044134025 € 37,50 Dit boek biedt een fraai overzicht van projecten in het jonge wetenschapsgebied disability studies. Het richt zich niet op specifieke aandoeningen, maar op de leefomstandigheden van mensen met een handicap. Ongeveer 15 procent van de bevolking […]

Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht.

Limiteer kwaliteitsindicatoren in de zorg In plaats van het aantal kwaliteitsindicatoren te vergroten, kunnen zorginstellingen beter inzetten op het optimaliseren van de bewustwording onder verpleegkundigen over het belang van deze indicatoren. Dat stelt gezondheidswetenschapper en ic-verpleegkundige Dewi Stalpers in haar proefschrift. Die bewustwording vergroten kan bijvoorbeeld door de indicatorscores terug te koppelen en verpleegkundigen te […]

Onderzoek&Praktijk | Rooming-in

De term ‘familieparticipatie’ heeft in de laatste richtlijn Delier volwassenen en ouderen van de NVKG (2014) een belangrijke plek gekregen. Aangegeven wordt dat familie een informatiebron kan zijn voor het communiceren met een delirante patiënt en dat de naaste een belangrijke rol kan spelen in het helpen bij desoriëntatie, immobilisatie, aanbieden van voeding en correctie […]

Onderzoek&Praktijk | Verpleegkundige, blijf leren!

Wereldwijd groeit het aantal ouderen en volgens de verwachting blijft die groei de komende jaren doorzetten. Hierdoor zal ook het percentage oudere patiënten in de ziekenhuizen verder toenemen (Malmgreen et al.,2009). Eerder onderzoek toonde aan dat veel (student)verpleegkundigen een kennistekort en negatieve attitude hebben ten aanzien van oudere patiënten en liever niet voor hen willen […]

Onderzoek&Praktijk | Faith community nursing

Door demografische en economische ontwikkelingen zoals vergrijzing en bezuinigingen verandert de Nederlandse samenleving. De verzorgingsstaat wordt een participatiesamenleving en daarmee verandert ook het zorgstelsel. Belangrijke uitgangspunten in dit veranderingsproces: het regelen van de zorg dicht bij mensen thuis en het bevorderen van de eigen regie en zelfmanagement van de zorgvrager. Inzet van mantelzorgers en vrijwilligers […]

Ethiek | Compassie en ontvankelijkheid

Ik ben als docent betrokken bij een beroepsopleiding voor ethiek van de gezondheidszorg. Onlangs beoordeelde ik eindpapers van de deelnemers. Eén van hen schreef een fascinerende ethische analyse van de rol die ontvankelijkheid speelt in haar dagelijks werk. Voor de oorspronkelijke betekenis van dat begrip moeten we terug naar het Latijn. Ontvankelijkheid hangt samen met […]

Management&Verpleging | Geluk op de werkvloer met positieve psychologie

Wat betekent ‘gelukkig werken’ eigenlijk? ‘Dat hebben de psychologen Onno Hamburger en Ad Bergsma goed omschreven: plezier hebben in je werk, je eigen kwaliteiten kennen en benutten en met deze kwaliteiten een zinvolle bijdrage leveren aan het grotere geheel. Kortweg: plezier, voldoening en zingeving.’ Ongelukkige medewerkers presteren slechter en verzuimen meer. Dat kost organisaties miljarden. […]

Onderzoeksbespreking | (I)ADL behouden bij ouderen

Het toenemend aantal thuiswonende ouderen met complexe zorgvragen is een flinke uitdaging voor de zorg. De huidige zorg is vaak reactief en gefragmenteerd en komt niet altijd tegemoet aan de individuele zorgvraag van deze ouderen. Dat leidt vaak tot onnodige achteruitgang van het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven en tot hoge kosten. Bleijenberg en collega's (2016) ontwikkelden een interventie die verdere beperkingen in het dagelijks functioneren moet voorkomen, of verbeteren. Zij evalueerden de interventie in een clustergerandomiseerd onderzoek.

Column | Rob Keukens

Sociologen hebben er op gewezen dat de Westerse mens zich in de loop der eeuwen is gaan beheersen. Het boertige leven in de middeleeuwen, waarin scheten en andere vormen van jezelf zijn onbekommerd met de medemens werden gedeeld, is gaandeweg beteugeld. Onze rauwe emoties werden gekanaliseerd in tafelmanieren en het huwelijk. Was de kans voor […]

Verfijn de zoekresultaten

  • Filter op categorie